Źródła użyte do tworzenia wpisów na tej stronie

  1. Sułkowska-Ziaja K., Motyl P., Muszyńska B., Firlej A. 2015. Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – bogate źródło związków aktywnych biologicznie. Postępy Fitoterapii (16)2, 89-95.
  2. Szczepkowski A. 2012. Grzyby nadrzewne w innym świetle – użytkowanie owocników. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 14. Zeszyt 32 / 3 / 2012, 171-189
  3. Biała Huba Brzozowa – Starozgredowy Świat (opastaryzgred.com)
  4. Białoporek brzozowy (Piptoporus betulinus) | Fitoterapeuta – JAN ORUBA (wordpress.com)
  5. herbalism got po kor IIIa.pdf (krosno.pl)
  6. Różański H., Wybrane grzyby lecznicze lasów krośnieńskich. Materiały z konferencji Klimaty Karpackie 2016. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
    St. Pigonia w Krośnie.